Bolagsverket Sundsvall

PM Consulting AB

PM Consulting AB är ett fristående konsultföretag som har specialiserat sig på att erbjuda stöd och hjälp med ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt interna och externa KMA revisioner.

Vi erbjuder också tjänster för byggherrens uppföljning av projektgenomförandet vid olika typer av entreprenader, genom KMA revisioner, baserade på SS-EN ISO 19011 och AF-AMA.

Kontakta oss för verksamhetsutveckling och systematiska processinriktade KMA-revisioner med rätt angreppssätt.

PMC-modellen©

PM Consulting tillhandahåller revisionssystemet PMC-modellen som hjälpmedel för interna och externa processinriktade KMA revisioner enligt 9001/14001/AFS 2008:16 (1999:3).

PMC - Systemet kan tankas ned genom inloggning med användarnamn och inloggningskod som erhålls per e-post efter att avtal har tecknats.

  • Erfarenhet
  • Kompetens
  • Utveckling

Logga in

Projekt, ort:E-postadress:Lösenord: