Kunder och uppdrag

Fastighets AB Norrporten / Castellum AB
Beställarrevisioner KMA av stora projekt

Vasakronan AB
Beställarrevisioner KMA av stora projekt

Akademiska Hus AB
Systemrevision 9001/14001

Peab Asfalt AB
Systemuppbyggnad 9001/14001 och certifiering

Ivarsson Bygg AB
Systemuppbyggnad 9001/14001 och certifiering

Asplunds Bygg AB
Systemuppbyggnad 9001/14001 och certifiering

Nya Åkeriet AB
Systemuppbyggnad och certifiering 14001

FVB Fjärvärmebyrån AB
Systemuppbyggnad 9001/14001

Hållén Arkitekter AB
Systemuppbyggnad 9001/14001 och certifiering 9001

Utbildningsinsatser och kompetensutveckling

Sveriges Byggindustrier, NCC AB, JM AB, Nåiden Bygg AB

BFAB, SIFU, Teknologisk Institut, Byggutbildarna, Stockholms Byggmästareförening, VVS-installatörerna