Tjänster

PM Consulting erbjuder situationsanpassad verksamhetsutveckling för små och stora företag. Genom verksamhetsanalyser, probleminventering och åtgärdsförslag, i nära samverkan med aktuell personal och utifrån företagets förutsättningar och önskemål, utvecklas verksamheten och verksamhetens processer.

PM Consulting tillhandahåller en modell för beställarens uppföljning av projektgenomförandet
vid olika typer av entreprenader genom processinriktade interna och externa kvalitets-, miljö-
och arbetsmiljörevisioner baserade på SS-EN ISO 19011 och enligt AF-AMA, AFC/AFD.2251-2252.

Vi utför också uppdateringar och ändringar av ledningssystem samt genomför olika typer av branschanpassade utbildningar.

   

          "Ett mått på en bra
         revision
  är antalet
         genomförda
förbättringar
         som blir resultatet
av
         revisionen"

                     Pauli Matikka

PMC - Modellen©

Följande hjälpmedel finns att tanka ned efter inloggning

Frågelista, bilaga 1
     
1. Intern / Extern revision P1   Projektering TE, PrL. P1 Totalentreprenad, Projekteringsledning       
2. Intern / Extern revision P2   Projektering TE, A, K, INST. P2       Totalentreprenad, Projektering 
3. Intern / Extern revision P3   Projektering GE, A, K, INST. P3 Utförandeentreprenad, Projektering
4. Intern / Extern revision E1          Utförande TE, Bygg- Inst. E1 Totalentreprenad, Byggskedet
5. Intern / Extern revision E2       Utförande GE, Bygg- Inst. E2 Utförandeentreprenad, Byggskedet
       
Övriga hjälpmedel  
1. Blankett Startmöte för närvaro och signatur 1 sida
2. Blankett Slutmöte för närvaro och signatur 1 sida
3. Revisionssammanställning, revisionsrapport 2 sidor
4. Följebrev, mall 1 sida